Markalar
Sasame Musaga Jig Head 8,5gr Zoka
% 5
24.00 TL
22.80 TL
Sasame Chinu F-838 Serisi Double Barb Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Carp F-759 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 1,5gr Zoka
% 5
42.80 TL
40.66 TL
Sasame Umitanago Nickel F-785 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Boil GX F-501 Carp Sazan Olta İğnesi
% 5
22.04 TL
20.94 TL
Sasame F-303 O Shanty Serisi Olta İğnesi
% 5
23.71 TL
22.52 TL
Sasame Musaga Jig Head 7gr Zoka
% 5
25.92 TL
24.62 TL
Sasame Umitanago Black F-789 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Beak F-779 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 5gr Zoka
% 5
24.00 TL
22.80 TL
Sasame Long Shaft F-848 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Boil FD F-503 Carp Sazan Olta İğnesi
% 5
21.75 TL
20.66 TL
Sasame Koaji Douchi Nickel F-795 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame F-302 Voice Serisi Olta İğnesi
% 5
32.70 TL
31.07 TL
Sasame Seigo F-705 Sliced Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame F-301 Live Circle Serisi Olta İğnesi
% 5
43.72 TL
41.53 TL
Sasame Bay Bay F-715 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 4gr Zoka
% 5
44.64 TL
42.41 TL
Sasame Seigo F-706 Sliced Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Koaji Douchi Gold F-796 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Ryusen W-Hold Red F-987 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Chinu Ringed F-724 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Samu Line Musashi Clear 150m Monofoliment Misina
% 5
69.60 TL
66.12 TL
Sasame Musaga Jig Head 3gr Zoka
% 5
42.80 TL
40.66 TL
Sasame Chinu Ringed F-721 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Hokori F-983 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Keiryu F-739 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Ryusen W-Hold Black F-988 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Worm F-955 Serisi Olta İğnesi
% 5
21.75 TL
20.66 TL
Sasame Chinu F-714 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 2gr Zoka
% 5
42.80 TL
40.66 TL
Sasame Port Chinu X F-846 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Port Chinu F-845 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 2,5gr Zoka
% 5
44.64 TL
42.41 TL
Sasame Isema Ringed F-769 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Yamame F-749 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame F-345 Kamakura Serisi Olta İğnesi
% 5
22.62 TL
21.49 TL
Sasame Chika F-812 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Oygui F-913 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame F-387 Kamikaze Serisi Olta İğnesi
% 5
25.66 TL
24.38 TL
Sasame Carping F-834 Serisi Olta İğnesi
% 5
17.40 TL
16.53 TL
Sasame Musaga Jig Head 10gr Zoka
% 5
25.92 TL
24.62 TL
Sasame Wide Gape Serisi Olta İğnesi
% 5
56.55 TL
53.72 TL
Sasame F-304 Octo Beak Serisi Olta İğnesi
% 5
42.12 TL
40.01 TL